Privacy Policy

maart 14, 2018

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze relaties, website- en sociale media bezoekers staat bij Liko hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Privacybescherming
1. Liko vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn relaties, website- en sociale media bezoekers van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
2. Liko gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens relaties, website- en sociale media bezoekers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
– een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
– dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Liko en de persoon in kwestie; en/of
– dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
– na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.
3. Liko houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
1. Liko legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve een met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van Liko.
2. Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, daarin wijziging wilt aanbrengen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit doorgeven via +32 (0)45 573 16 16.
Ook vragen of klachten over ons privacy-beleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

3. Gegevensverwerking van websitebezoekers
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, houdt Liko algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s.

Limburgse Koelindustrie Liko B.V.
info@liko.nl

STEK Dekra VCA sbb Stichting het Limburgs landschap Stichting het Limburgs landschap