LIKO STEUNT BV LIMBURG

23 februari 2013

De BV Limburg staat synoniem voor “wat Limburg Limburg maakt, dat maken wij samen”. Dit past uitstekend bij de filosofie van Limburgse Koelindustrie Liko bv. Limburg zit in onze bedrijfsnaam en Limburg is de thuisbasis voor onze activiteiten. Wij zijn trots op Limburg en vinden het dan ook vanzelfsprekend om aan een vitaal Limburg constructief bij te dragen.

Naast onze natuur, is het onze visie dat onze Limburgse cultuur en kunst onontbeerlijk zijn voor een sociaal en economisch gezond opererende samenleving. Kunst en cultuur maken immers onze identiteit en geven waarde aan ‘wie’ we zijn en ‘wat’ we willen uitstralen. Zowel privé als zakelijk geeft Limburg haar couleur locale aan hoe we opereren en waarin we ons onderscheiden van andere regio’s.

Het creëren van draagvlak voor een levenskrachtig Limburg begint in feite al bij de opvoeding van onze kinderen. Naast alle talrijke prachtige (adhoc) initiatieven en activiteiten die in onze provincie op cultureel gebied plaatsvinden, is het daarom van groot belang dat er één organisatie is die provincie breed de belangen van kunst en cultuur structureel en met oog voor de lange termijn behartigt & uitdraagt, initieert & stimuleert. Gezien de culturele historie van onze provincie hoeft deze provincie brede samenwerking overigens niet te eindigen bij onze landsgrenzen.

De missie van BV Limburg en de wijze waarop zij als ‘ontmoetingsplek’ telkens weer alle belanghebbenden bij elkaar weet te brengen, maken het voor Liko bv een vanzelfsprekendheid om hier een bijdrage aan te leveren.

STEK Dekra VCA sbb Stichting het Limburgs landschap Stichting het Limburgs landschap