Diensten: Service & onderhoud

In alle opzichten gegarandeerd bedrijfszeker!

U wilt tenslotte altijd op uw machine en installatie kunnen rekenen. Maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid, tegen zo laag mogelijke kosten. Met prestatiecontracten en life cycle costing biedt Liko B.V. kosten- en continuïteitsgaranties voor de totale levensduur van uw machine of installatie.

 

Uw installatie 100% betrouwbaar en beschikbaar

De specialisten van Liko B.V. dragen bij aan de verhoging van uw productiviteit en aan de beheersing van de onderhoudskosten van uw koeltechnische installatie. Op afstand kunnen wij uw installatie beheren (koelservice). Storingen worden zo veel mogelijk voorkomen met preventief onderhoud. Treedt er tóch een storing op? Dan lossen we deze snel op. We grijpen in wanneer dat nodig is. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Wilt u weten wat Liko B.V. voor u kan betekenen voor wat betreft koel en aircoservice? Neem dan gerust contact met ons op via: service@liko.nl

Storingen

Voor storingen zonder urgentie en storingen tijdens
kantooruren, kunt u gebruik maken van ons online storingsformulier

DRINGENDE STORINGEN NA KANTOORTIJDEN:
+31 (0)45 – 573 16 16

EPBD

De Europese EPBD richtlijn (Energy Performance of Buildings Directive) is in Nederland vertaald in de REG, Regeling Energieprestatie Gebouwen. De REG is per 1 december 2013 in werking getreden.

Dit betekent dat gebouwbeheerders verplicht zijn hun airconditioningsystemen met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kW eens in de 5 jaar te laten keuren. De EPBD-keuring betreft zowel de opwekking als distributie en het afgiftesysteem. Dit zorgt voor energiebesparing, minder CO2-uitstoot en een optimaal werk- en verblijfsklimaat.

Het gaat bij de verplichte keuring om airconditioningsinstallaties met een gezamenlijk opgesteld koelvermogen van meer dan 12kW op gebouwniveau. Voorbeeld: een gebouw waar 5 airco’s van ieder 3kW staan opgesteld, valt onder de regeling.

Onder installaties worden verstaan:

  • Koelmachines;
  • (Multi) Splitunits;
  • Adiabatische koelsystemen;
  • VRV/VRF systemen;
  • Alle vormen van seizoensopslag van thermische energie;
  • Warmtepompen (mits toepasbaar voor koeling).

* Installaties die volledig worden gebruikt voor proceskoeling vallen niet onder de regeling.

Om de EPBD-keuring uit te voeren, zijn een EPBD A en/of een EPBD B opleiding nodig. EPBD A behandelt airconditioningsystemen tussen 12 kW en 45 kW. EPBD B gaat over bepaalde onderdelen van de keuring van airconditioningsystemen van meer dan 45 kW.

Liko B.V. kan deze keuringen uitvoeren.

STEK Dekra VCA sbb Stichting het Limburgs landschap Stichting het Limburgs landschap