Verbod op R22

21 mei 2014

Per 1 januari 2015 is het bijvullen van HCFK’s verboden. Daarbij gaat het onder andere om het veelgebruikte koudemiddel R22, inclusief de mengsels waarin R22 is toegepast, waaronder R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor uw installatie. Mocht u hierover vragen hebben kunt u contact opnemen met onze afdeling Nieuwbouw via verkoop@liko.nl.

De feiten

Op zo’n 20-30 km hoogte beschermt de ozonlaag mens, dier en ecosysteem tegen schadelijke UV straling. Chloor- en fluorhoudende gassen (o.a. CFK’s, HCFK’s en halonen) breken de ozonlaag af en zorgen daarmee voor het zogenoemde ‘gat’  in de ozonlaag, met als gevolg dat de bescherming tegen UV-straling afneemt en de kans op huidkanker en oogaandoeningen toeneemt. Daarnaast zijn deze stoffen ook hele sterke broeikasgassen, veel sterker dan CO, waarmee zij ook bijdragen aan klimaatverandering.

 Noodzaak tot actie

  • Controleer nu of uw installatie R22 bevat: u kunt dit vinden op de kenplaat die vaak op het buitendeel van de installatie is aangebracht of in het logboek. U kunt dit ook door ons laten controleren.
  • Indien u nog een installatie in bedrijf heeft die R22 bevat kunt u met ons overleggen of ombouw mogelijk is of dat de installatie vervangen moet worden.
  • De volgende zaken zijn hierbij van belang:

1. Om wat voor soort installatie gaat het: decentrale of centrale installaties?
2. Is de koelcapaciteit goed afgestemd op de noodzakelijke koelbehoefte?
3. Van wat voor materiaal is het leidingwerk (staal/koper)?
4. In geval van ombouw: voldoet de installatie nog aan het Warenwetbesluit Drukapparatuur (PED)?
5. Hoelang is er geen koeling vereist, voor hoelang mag de installatie uit?

Aan de hand van deze informatie kunnen wij een maatwerkaanbieding doen. Zo is het soms niet nodig het leidingwerk te vervangen, hetgeen scheelt in de kosten. 

Wacht niet tot na 1 januari 2015. Beslis en handel nú en voorkom uitval en onverwachte kosten in 2015!

STEK Dekra VCA sbb Stichting het Limburgs landschap Stichting het Limburgs landschap